WP 3 Decision-making, potential, and business models

lead by Dr. Mikael Collan, Lappeenranta University of Technology (LUT)
[email protected]
+358 505567185

MFG40 researches at BigDat2019 Winter School

MFG40 researches at BigDat2019 Winter School

The development of data science and its methodologies are in the center of future’s lean, automation-driven, manufacturing paradigm referred to as Manufacturing 4.0.

Tangible, production facility investments usually have a planned lifetime of at least 20 years giving you time to adapt with the technology whereas the life of data science technologies is usually a lot less.
For example, on-premises database solutions are still in a steady shift towards cloud computing and produc-tion critical is increasingly sold as a service instead of “fixed” licenses. This change is ongoing whether your ICT-department personnel (with their degrees dated in the 1990s) like it or not.

Sichuanin lääketieteellisen tutkimusakatemian delegaatio LUT:ssa tutustumassa MFG4.0-projektiin

Provost Liisa-Maija Sainio esittelee yliopistoamme kiinalaisille vieraille (kuv. Mikael Collan)
  Sichuanin lääketieteellisen tutkimusakatemian (Sichuan Academy of Medical Sciences) johtajan professori Shaoping Dengin johtama delegaatio vieraili  LUT:ssa. Delegaation tarkoituksena oli tutustua Suomeen, suomalaiseen terveydenhuolto-organisaatioon ja terveydenhuollon kehittämiseen analytiikan ja digitalisaation avulla. Prof. Mikael Collan esitteli yhdessä Lapin Sairaanhoitopiirin kanssa toteutettua pilottiprojektia, jonka tarkoituksena on luoda järjestelmä, joka pystyy luokittelemaan hengitystieoireisten lapsipotilaiden tilan vaativuuden vanhempien verkkosivulla antamien tietojen perusteella. Kysymys on siitä, että mikäli luokittelusta saadaan tarpeeksi luotettava, voidaan alustava päätös siitä, että täytyykö lapsen lähteä sairaalaan vai ei tehdä keinoälyn avulla ja sitä kautta optimoida tiukkojen lääkäriresurssien käyttöä. Prof. Heikki Handroos ja apulaisprofessori Huapeng Wu kertoivat tutkimusryhmänsä robotiikkaan keskittyvästä tutkimuksesta ja siitä miten robotiikkaa ja etäohjauksen teknologioita voidaan käyttää myös sairaalaympäristöissä. Kyseeseen tulevat mm. erilaiset robottiavusteiset terapiamuodot, ihmisen ja koneen yhteistyö esimerkiksi halvauspotilaiden liikkumisessa ns. ulkoisten rankojen (exosceleton) avulla ja puhe / muut etäohjauksen keinot. Yhtymäkohtia LUT:ssa tehdyn tutkimuksen ja MFG4.0-projektin tutkimuksen kanssa havaittiin useita, koska menetelmäkehityksessä löytyvät menetelmät soveltuvat usein myös alkuperäisesti ajateltuja käyttökohteita laajemmin – tässä tapauksessa tuotannollisen teollisuuden älykkyyden lisäämiseksi kehitettyjä mentelmiä voitaneen laajasti käyttää myös terveydenhuollon ”tuotannon” kehittämisessä. LUE LISÄÄ VIERAILUSTA kirj. Mikael Collan

Kaksi MFG4.0-hanketapaamista LUT:ssa (Lappeenranta ja Savonlinna)

Monitieteellisessä hankkeessa yhteiset tapaamiset ovat tärkeitä, jotta tutkijat pystyvät saamaan parhaimmat synenergiset edut toistensa tutkimuksista.     Yhteistyötä syvennettiin Lappeenrannassa ja Savonlinnassa  professori Heikki Handroosin (WP2), tutkijatohtori Hamid Roozbahanin(WP2), tutkijatohtori Mariia Kozlovan (WP3), projektitutkija Hanna Nygrenin (WP4), liiketoiminnan kehityspäällikkö Veli-Pekka Heikkisen (WP2),  tutkijatohtori Jyrki Savolaisen (WP3),projektitutkija Oleksii Sozinovin (WP2),  professori Kari Ullakon (WP2)  ja toimitusjohtaja Pasi Raikiston (HV Cable Solution Oy) voimin.

MFG 4.0-projekti esillä Pietarissa

  Lue koko juttu TÄSTÄ MFG 4.0 -projektin WP3 “Decision-making, Potential, and Business Models“ järjesti syyskuun 25. päivä iltapäiväseminaarin Pietarissa aiheesta metallintuotannon mallintaminen systeemidynaamisilla simulaatiomalleilla. Tarkoituksena oli kertoa venäläisille yhteistyökumppaneille projektista ja samalla esitelmöidä tehdystä ajankohtaisesta tutkimuksesta. Seminaari oli järjestetty yhteistyössä Pietarin Valtionyliopiston kanssa ja järjestettiin heidän kauppatieteellisen tiedekuntansa tiloissa. Paikalle oli kutsuttu niinValtion yliopiston kuin Kaivosyliopistonkin tutkijoita sekä asiasta kiinnostuneita opiskelijoita. Yhteensä paikalla oli noin 25 henkeä. Paikallisena emäntänämme toimi prof. Vyunenko. Esitelty malli liittyy projektissa toimivan Post doc -tutkijan Jyrki Savolaisen tutkimukseen, joka käsittelee systeemidynaamisten mallien käyttöä teollisuudessa ja erityisesti kaivostoiminnassa. Jyrkillä on noin kymmenen vuoden ”teollinen” kokemus kaivosalalta. Esityksessä käytiin yksityiskohtaisesti läpi rakennetun mallin rakennetta sekä simulaatioprosessia. Tähän esiteltyyn tutkimukseen liittyy tällä hetkellä yhteistyötä mm. Geologian Tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa, jonka yhteydessä ryhmä on rakentanut malliin lisäosan, jolla tutkitaan metallikaivoksen vesitaseen hallintaa ja siihen liittyvien investointien rakentamista parhaalla mahdollisella tavalla. kirj. Mikael Collan