Turvataan tulevaisuuden teknologiataidot!


MFG 4.0 -hanke järjestää webinaarin, joka liittyy juuri julkaistuun politiikkasuositukseen. Ilmoittaudu mukaan!

OHJELMA:

12.00-12.10

Tilaisuuden avaus

tutkimusprofessori Juhani Rautopuro
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

 

12.10-12.40

Näkökulmia teknologiakasvatuksen kehittämiseen

”Menestyäkseen Suomi tarvitsee rohkeutta ketterään, kokeilevaan kehittämiseen ja teknologioiden hyödyntämiseen kaikilla toimijatasoilla.”

opetusneuvos Minna Taivassalo  

Taivassalo työskentelee Opetushallituksessa opetusneuvoksena koulutuksen ja osaamisen kehittämistehtävissä. Hänen asiantuntijuusaluettaan on erityisesti digitaalinen osaaminen eri toimialoilla sekä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen oppimisen ja opetuksen tukena sekä oppimisympäristöjen kehittäminen. Minna on tunnettu kehittävästä ja verkostoja muodostavasta työskentelytavastaan. Hän luotsaa muun muassa kaikille avointa Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa -verkostoa. Opetushallituksessa Minnan vastuulla on liiketoiminnan ja yrittäjyyden, tekstiili- ja muotialan sekä teknisen suunnittelun tutkintojen ja koulutuksen ja kehittäminen.

12.40-13.10

Teknologian murros, osaamistarpeet ja koulutuksen kehittäminen

Esityksessäni pohditaan teknologian murroksen vaikutuksia työelämän osaamistarpeisiin ja koulutuksen kehittämiseen.

 FT, projektitutkija Maarit Virolainen
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Virolainen on tutkinut työkokemuksesta oppimista, opintouria ja ammatillisen koulutuksen järjestelmän kehitystä. Hän on myös tarkastellut oppimisen ekosysteemien muutosta teknologisen kehityksen myötä ja tehnyt tutkimusyhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa monissa peruskoulun jälkeistä, ammatillisen koulutuksen kehitystä analysoivissa ja vertailevissa tutkimushankkeissa.

13.10-13.25

Kahvitauko

13.25-14.00

Nuoret, digitaalisuus ja osallisuus

“Esityksessäni käsitelen digitaalisuuden mahdollisuuksia ja uhkia syrjäytymisvarassa olevien nuorteb osallistumisessa.

FT,  VTT, professori, Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto

Heikki Hiilamo on Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori sekä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen  tutkimusprofessori, joka erikoistunut sosiaali- ja terveyspolitiikan uudistusten tutkimukseen. 

14.00-14.30

Teknologiakasvatus ja opetussuunnitelmat

Esityksessä tarkastellaan teknologiakasvatuksen selkiintymätöntä asemaa suomalaisessa varhais-, esi- ja peruskouluopetuksessa. Koska teknologiakasvatus on varsin hajallaan oleva aihe eri oppiaineissa ja sen sisältö on ripoteltuna opetussuunnitelmien eri osa-alueille, on vaikeaa löytää tietoja lasten ja oppilaiden osaamisen tasosta.

KT, dosentti, tutkimusprofessori Juhani Rautopuro
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Tutkimusprofessori Juhani Rautopuro työskentelee Koulutuksen tutkimuslaitoksella (Jyväskylän yliopisto).  Hän johtaa Koulutusjärjestelmät ja yhteiskunta -tutkimusaluetta, jonka ydinalue on kansainväliset arviointitutkimukset (esim. PISA, TIMSS, PIRLS, PIAAC) Suomessa. Professori Rautopuro on myös Helsingin yliopiston dosentti (koulutuksen arviointi).

Tweet