MFG4.0-hanke on aloittanut yhteistyön LUMA-keskus Suomen kanssa tarkoituksenaan lisätä tietoisuutta 3D-tulostustuksen hyödyntämisestä eri koulutusteilla.
Koulutuksen päätavoite on tarjota yleiskuva 3D-tulostuksen mahdollisuuksista lasten ja nuorten teknologiakasvatuksessa.nsimmäisessä vaiheessa kohteena ovat LUMA-verkon työntekijät. “Pilotoinnin jälkeen tutorkoulutusta on tarjolla myös LUMA-verkon ulkopuolelle. Koulutus koostuu verkkoluennoista ja työpajoista.

Pilotoinnin jälkeen tutorkoulutusta on tarjolla myös LUMA-verkon ulkopuolelle. Koulutus koostuu verkkoluennoista ja työpajoista.

VERKKOLUENNOT:

MITÄ?
Mitä 3D-tulostus on?

Luennolla tutustutaan yleisimpiin tulostustekniikoihin ja käytännön esimerkkien kautta. Luennolla tarjotaan yleiskuva 3D-tulostuksen tämänhetkisestä tilasta esittelemällä teollista 3D-tulostusta, alan uusimpia trendejä ja sovelluskohteita maailmalta.

Työnsä ohella tutkijana Piili on pitänyt vapaa-ajallaan vuosien ajan lapsille ja heidän perheilleen suunnattua teknologiakasvatuksen kerhotoimintaa ( I’mDigi ry).

konetekniikan professori Heidi Piili LUT-yliopiston Lasertyöstön tutkimusryhmästä.

 

 

MITEN?
Miten 3D-tulostus toimii tekniikkana?

ti 6.10  klo 10.00-11.30

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tuotekehityksen ja 3D-tulostuksen lehtori Antti Henell tutustuttaa teidät 3D-tulostuksen eri tekniikoihin.
Esitys painottuu edullisten kuluttajatulostimien ominaisuuksiin ja antaa yleiskuvan, mihin 3D-tulostus tekniikkana taipuu.

tuotekehityksen ja 3D-tulostuksen lehtori Antti Henell,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu


MIKSI?
Miksi tarvitaan tietoa 3D-tulostuksesta?

26.10  klo 13.00-15.00

klo 13 -13.15 Esittelyt

klo 13.15-13.55 Teknologiaymmärrys – uuden oppiaineen pilotointi Tanskassa (Ari Tuhkala)

klo 13.55 – 14.10 Tauko

klo 14.10-14.50 Aikuisten uudet osaamisen haasteet ja työelämän muutos: Valmistus 4.0 (Maarit Virolainen)

klo 14.50-15.00 Keskustelua

FT Ari Tuhkala 
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Koulutusteknologiasta väitellyt FT Ari Tuhkala esittelee tanskalaista lähestymistapaa 3D-tulostuksen ja teknologiakasvatuksen tuomiseksi peruskouluu

Vuoden kestäneen tutkijavierailun aikana Aarhusin yliopistossa hän osallistui “teknologiforståelse” nimisen oppiaineen pilotointiin tanskalaisissa peruskouluissa. Oppiaineen tavoitteessa yhdistyy tietotekniikka, design ja yhteiskunnallinen näkökulma. Tarkoituksena on, että oppilaat oppivat arvioimaan kriittisesti teknologian roolia omassa elämässään sen sijaan, että he oppisivat vain käyttämään uusia laitteita.

FT Maarit Virolainen
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkija Maarit Virolaisen (FT, aikuiskasvatus) esityksessä pohditaan teknologian murroksen vaikutuksia työelämän osaamistarpeisiin ja koulutuksen kehittämiseen. Virolainen on tutkinut työkokemuksesta oppimista, opintouria ja ammatillisen koulutuksen järjestelmän kehitystä. 

KUINKA?
Kuinka 3D-tulostusta voidaan hyödyntää lasten ja nuorten opetuksessa?

9.11 klo 10.00-12.00
Koulutuksessa annetaan runsaasti käytännönvinkkejä hyvistä 3D- tulostusohjelmistoista sekä- laitteista.

Samoin käsitellään, millaiset tulosteet, tekniikat ja ohjelmistot soveltuvat parhaiten eri-ikäisille käyttäjilleen ja kuinka 3D-tulosteita hyödynnetään.

Case-esimerkkinä käytetään Heidi Piilin perustamaa Imatralla toimivaa lasten ja nuorten 3D-tulostuskerho.

Konetekniikan professori Heidi Piili LUT-yliopiston Lasertyöstön tutkimusryhmästä.

 

TYÖPAJAT:

Work shop 3d-tulostuksen opetuksen suunnittelusta: Kuinka suunnitellaan
3D-tulostusopetussession lapsi- ja/tai kouluryhmälle

Hands on 3d-tulostukseen

9. 12. klo 10.00-12.00
prof. Heidi Piili
toteutus verkossa

 

 ke 9.12 klo 13.00-15.00
toteutetaan lähikoulutuksena
LUT-yliopistossa Lappeenrannassa ja JAMKilla Jyväskylässä

3Dp-tutorkoulutuksen tavoitteena on, että koulukseen osallistuvat:
  • Oppivat tuottamaan ja analysoimaan 3d-tulosteita, tunnistavat erilaisia materiaaleja ja niiden soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin. -> tuutorit osaavat ohjata opettajia tällaisessa teknologian käytössä
  •  Osaavat suunnitella, arvioida ja kehittää edelleen digitaalisia tulosteita sekä yhdistellä erilaisia työskentelymuotoja. -> tuutorit osaavat antaa opiskelijoille esimerkkejä tällaisesta  teknologian käytössä.
  • Hahmottavat uuden teknologian vaikutuksia yhteiskuntaan, teolliseen tuotantoon ja tehtäviin,  ja miten ne voivat liittyä heidän omaan elämäänsä, sekä kuinka he voivat vaikuttaa teknologian käyttöön omassa elämänpiirissään.
  • Ymmärtävät 3d-tulostuksen mahdollisuudet teknologiakasvatuksessa ja monialaisessa oppimisessa.

Tutorin tehtävät:

  • Motivoida opettajia
  • Tukea opettajia ideoinnissa
  • Tarjota perustietoa
  • Auttaa yleisellä tasolla teknisissä asioissa ( Esim. neuvoen, mistä lähteä etsimään ratkaisuja erityyppisiin teknisiin ongelmiin.)
  • Muistutella tarve- ja oppilaslähtöisyydestä sekä tulostamisen ympäristövaikutuksista
Tweet