3D-tulostuksen tutorkoulutus

MFG4.0-hanke on aloittanut yhteistyön LUMA-keskus Suomen kanssa tarkoituksenaan lisätä tietoisuutta 3D-tulostustuksen hyödyntämisestä eri koulutusteilla.

Koulutuksen päätavoite on tarjota yleiskuva 3D-tulostuksen mahdollisuuksista lasten ja nuorten teknologiakasvatuksessa.

Ensimmäisessä vaiheessa kohteena ovat LUMA-verkon työntekijät.

Pilotoinnin jälkeen tutorkoulutusta on tarjolla myös LUMA-verkon ulkopuolelle. Koulutus koostuu verkkoluennoista ja työpajoista.

VERKKOLUENNOT:

ti 22.9 klo 12.00-13.30 
professori Heidi Piili,
LUT -yliopisto

ti 6.10  klo 10.00-11.30
tuotekehityksen ja 3D-tulostuksen lehtori Antti Henell,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu


26.10  klo 13.00-15.00
FT Ari Tuhkala &
FT Maarit Virolainen
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

9.11 klo 10.00-12.00
professori Heidi Piili,
LUT -yliopisto


TYÖPAJAT:

Work shop 3d-tulostuksen opetuksen suunnittelusta: Kuinka suunnitellaan
3D-tulostusopetussession lapsi- ja/tai kouluryhmälle?

Hands on 3d-tulostukseen

ke 9. 12. klo 10.00-12.00
prof. Heidi Piili
toteutus verkossa

ke 9.12 klo 13.00-15.00
toteutetaan lähikoulutuksena
LUT-yliopistossa Lappeenrannassa ja JAMKilla Jyväskylässä



Ilmoittautuminen

3Dp-tutorkoulutuksen tavoitteena on, että koulukseen osallistuvat:

  • Oppivat tuottamaan ja analysoimaan 3d-tulosteita, tunnistavat erilaisia materiaaleja ja niiden soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin. -> tuutorit osaavat ohjata opettajia tällaisessa teknologian käytössä
  •  Osaavat suunnitella, arvioida ja kehittää edelleen digitaalisia tulosteita sekä yhdistellä erilaisia työskentelymuotoja. -> tuutorit osaavat antaa opiskelijoille esimerkkejä tällaisesta  teknologian käytössä.
  • Hahmottavat uuden teknologian vaikutuksia yhteiskuntaan, teolliseen tuotantoon ja tehtäviin,  ja miten ne voivat liittyä heidän omaan elämäänsä, sekä kuinka he voivat vaikuttaa teknologian käyttöön omassa elämänpiirissään.
  • Ymmärtävät 3d-tulostuksen mahdollisuudet teknologiakasvatuksessa ja monialaisessa oppimisessa.

Tutorin tehtävät:

  • Motivoida opettajia
  • Tukea opettajia ideoinnissa
  • Tarjota perustietoa
  • Auttaa yleisellä tasolla teknisissä asioissa ( Esim. neuvoen, mistä lähteä etsimään ratkaisuja erityyppisiin teknisiin ongelmiin.)
  • Muistutella tarve- ja oppilaslähtöisyydestä sekä tulostamisen ympäristövaikutuksista