MFG 4.0 on Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama kolmivuotinen monitieteellinen tutkimushanke, jonka tarkoituksena on tutkia ja selvittää valmistavan teollisuuden tulevaisuutta monelta kantilta. Projektin painopiste on 3D-tulostuksessa ja teollisessa automaatiossa, sekä niiden mukanaan tuoman valmistavan teollisuuden murroksen ymmärtämisessä ja siihen varautumisessa.

3d-tulostus-ja-yrittajyysideakilpailu

MFG4.0:n on mukana järjestämässä 3D-tulostukseen ja yrittäjyyteen liittyvää kilpailua yhteistyössä Dream Up 2021 & Yritystehtaan kanssa.

Kilpailuaika

15.2.7-4.2021

Ilmoittaudu kilpailuun!

Ilmoita itsesi tai viidenhenkilön ryhmä.
Klikkaa tästä

Hyvinvointivaltioden sosiaaliturva haasteiden edessä

Hyvinvointivaltioden sosiaaliturva haasteiden edessä Globalisaatio, väestön ikääntyminen ja teknologisen kehityksen aiheuttama rakennemuutos haastavat hyvinvointivaltioiden sosiaaliturvan. Työelämä on entistä epävakaampi: työurat sirpalemaisempia ja pätkätyöllisyys yleisempää, perinteisiä

Read More »
Tweet