MFG 4.0 on Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama 3 + 3 -vuotinen monitieteellinen tutkimushanke, jonka tarkoituksena on tutkia ja selvittää valmistavan teollisuuden tulevaisuutta monelta kantilta. Projektin painopiste on 3D-tulostuksessa ja teollisessa automaatiossa, sekä niiden mukanaan tuoman valmistavan teollisuuden murroksen ymmärtämisessä ja siihen varautumisessa.

Kolme perustulomallia Etelä-Koreassa

Kolme perustulomallia Etelä-Koreassa Etelä-Korea on esimerkki korkean teknologian maasta, jossa taloudellinen ja sosiaalinen menestys ovat ristiriidassa keskenään. Maa on edelläkävijä monissa teknologisissa innovaatioissa, esimerkiksi ICT-teknologiassa

Read More »

3D-tulostus tutuksi opettajille

3D-tulostus tutuksi opettajille LUT-yliopistolla järjestettiin lokakuussa 3D-tulostuksen kaksipäiväinen koulutus toisen asteen oppilaitosten opettajille. Päätavoitteena oli esitellä 3D-tulostuksen mahdollisuuksia ja monivaiheinen työnkulku käytännön työskentelyn kautta. Lähiopetuspäivät

Read More »
Tweet