News

MFG4.0 sai näkyvyyttä T&T-lehdessä:

3D LUT kehittää tulostuksen monitorointia

Tekniikka&Talous-lehden artikkeli käsittelee LUT-yliopiston uusinta 3D-tulostinta ja hankkeiden merkitystä tutkimukselle. “Materiaalitutkimus tulee olemaan yksi tulevaisuuden merkittävimmistä lisäävän valmistuksen tutkimusaloista ja sillä on suora yhteys teollisuuden tarpeisiin. ‘Onneksemme meillä on useita aihetta käsitteleviä hankkeita kuten Suomen Akatemian Strategisen neuvoston rahoittama MFG4.0 ja Suomen Akatemian rahoittama ReGold-AM. Nämä hankkeen mahdollistavat täysipainoisen keskittymisen tutkimukseen, jolloin myös uusia innovaatioita syntyy nopeammin’, Piili kertoo.”

Juttu kokonaisuudessaan vain tilaajille:
https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/lut-kehittaa-tulostuksen-monitorointia/59a629fa-e1b8-42d9-84ee-95f59d6cbb42

WANTED!

Tutkija Nygren etsii edelleen muutamaa aikuista alanvaihtajaa lyhyeen haastatteluun. Olet etsimäni henkilö, jos: olet kouluttautunut rekry- tai oppisopimuskoulutuksen kautta työhön, jossa tarvitaan vaikkapa robotiikkaa, 3D-tulostusta tai laserilla työskentelyä.

Lue lisää:

LUT-yliopistossa panostetaan 3D-tulostukseen ja sen koulutukseen -Tarkoituksena on pysyä Suomen lisäävän valmistuksen kärkiyliopistona tulevaisuudessakin

Kuva: LUT-yliopisto\LUT Laser
Kuva: LUT-yliopisto\LUT Laser

Yliopiston hallituksen päätöksen taustalla investoida toiseen metallien
3D-tulostuslaitteistoon on LUT-yliopiston yli kymmenen vuoden mittainen tutkimustyö lisäävästä valmistuksesta ja 3D-tulostamisesta. Vuonna 2011 saadun ensimmäisen laitteiston kanssa on tehty paljon niin akateemista kuin teollista tutkimusta.

Kuva: Heidi Piili
Uusi tulostin odottaa käyttöönottoa

Tutkimustyön lisäksi vuonna 2012 LUT-yliopistossa alkoi lisäävän valmistuksen ja 3D-tulostuksen liittyvä opetus sekä koulutus.  ”Tällä hetkellä lisäävän valmistuksen opetusta on kandidaattityöntekijöille, diplomi-insinöörivaiheessa oleville opiskelijoille sekä jatko-opiskelijoille eli väitöskirjaa tekeville opiskelijoille. ”dosentti Heidi Piili kertoo.

 Nyt perustutkintokoulutuksessa on 160 opiskelijaa ja jatkokoulutuksessa 10. ”Vuosien 2020-2024 aikana on valmistumassa 10 väitöskirjaa aiheesta.” Piili jatkaa.  Perusopetustyön lisäksi LUT-yliopistossa on tarjottu runsaasti erilaisia teollisuudelle suunnattuja koulutuksia. ”Voidaan sanoa, että LUT-yliopistolla on tarjolla yksi laajimmista koulutus-ja opetusvalikoimista koko Suomessa.” Piili täsmentää.

Kuva: Anna Huusko
Dosentti Heidi Piili esittelee 3D-tulostettua muistitikun kuoria.

LUT-yliopistossa lisäävästä valmistuksesta ja 3D-tulostuksesta on tehty kuluneen 10 vuoden aikana yli 70 tieteellistä julkaisua ja yli 30 opinnäytetyötä. “Tavoitteemme on, että voisimme tekemämme tutkimuksen ja teollisen yhteistyön avulla olla Suomen numero niin tutkimuksessa kuin opetuksessa ja samalla toimia yhteiskunnallisena tiennäyttäjänä 3D-tulostuksessa.” Piili kertoo.

Kuva: LUT-yliopisto\LUT Laser

Yhtenä onnistumisen edellytyksenä ovat hankkeet, joiden avulla tutkimusta pystytään viemään laajamittaisemmin ja syvällisemmin eteenpäin. ”Hankkeiden avulla mahdollistetaan yhteistyö niin kotimaisen kuin kansainvälisen teollisuuden kanssa, jotta tutkimustulokset saadaan implementoitua laajasti. Yhtä tärkeä aspekti hankkeissa on yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten opetus- ja tutkimuslaitosten kanssa, jotta hankkeille saadaan myös suora yhteys opetus- ja tutkimustoimintaan. ”Piili jatkaa.

LUT-yliopistossa on tällä hetkellä menossa useita 3D-tulostukseen liittyviä hankkeita, kuten Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamana Valmistus 4.0-hanke (MFG4.0), EAKR-rahoitteinen Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI)-t&k -hanke, ESR-rahotteinen Chief Expert in Engineering (CEE)-koulutushanke, EIT Raw Materialsin rahoittama PRE3DACC-esikoulutushanke, SAFIR2022:n rahoittama Additive manufacturing in nuclear plants-t&k-hanke, Business Finlandin rahoittama New Art of Reason (Newarea)-t&k-hanke ja Suomen Akatemian rahoittama Re-GoldAM-tutkimushanke.

Kuva: LUT-yliopisto\LUT Laser

3D-tulostukseen liittyviä hankkeita on useita. Vaikka niiden tematiikka on samansuuntainen, kohderyhmä ja tavoitteet ovat erilaiset, jolloin eri hankkeissa tehdyt toimenpiteet täydentävät toisiaan. “Jo hankesuunnitelmia tehdessä on pyritty siihen, että tutkimusta ja kehitystyötä pystytään tekemään samanaikaisesti monella rintamalla niin akateemisessa kuin teollisessa mielessä. Tällä tavoin myös hankkeiden tuloksia saadaan laajemmin implementoitua, kun mukana on niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin hankkeita.” Piili täsmentää. 

Hankkeiden eri kohde- ja sidosryhmien avulla tutkimustuloksia myös saadaan laajemmin esille. “Usein onnistuneiden projektien  tuloksena voidaan saada uusia lähtöjä eri tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä -aktiviteetteihin.”Piili kertoo.  “Yliopiston yhtenä tehtävänä on kuitenkin olla yhteiskunnallinen vaikuttaja niin yleisesti käytävässä keskustelussa kuin näyttää myös suuntaa tutkimuksessa.” Piili muistuttaa.

MFG4.0 Presentations at the July international conference Knowledge Management in Organisations (KMO2019)

Mikkel Stein Knudsen Project Researcher, Finland Futures Research Centre, University of Turku

In the middle of the Finnish summer, the Finnish MFG 4.0 research team of Finland Futures Research Centre contributed to the annual international Knowledge Management in Organisations-conference which this year was held in Zamora, Spain. MFG 4.0-researchers presented two papers, chaired a special session, and acted as part of the conference organizing committee.

In July 19, MFG4.0 work package leader
Dr. Jari Kaivo-oja and researcher Mikkel Stein Knudsen (both Finland Futures Research Centre, University of Turku) represented the project at the annual Knowledge Management in Organisations-conference with topics highly relevant for MFG 4.0 research challenges.

The MFG 4.0 presented two papers, one a conceptual paper on Digital Twins and one on a bibliographic study of emerging technologies enabling Manufacturing 4.0.
 

Conference papers were:

Jari Kaivo-oja, Osmo Kuusi, Mikkel Stein Knudsen & Theresa Lauraeus (2019) Digital Twins Approach and Future Knowledge Management Challenges: Where We Shall Need System Integration, Synergy Analyses and Synergy Measurements?

Mikkel Stein Knudsen, Jari Kaivo-oja & Theresa Lauraeus (2019) Enabling Technologies of Industry 4.0 and Their Global Forerunners: An Empirical Study of the Web of Science Database.

Both contributions were published in high profile series of the Springer, Conference proceedings. Knowledge Management in Organizations, 14th International Conference, KMO 2019, Zamora, Spain, July 15–18, 2019, Proceedings. See MORE

More about the event