Ville Laitinen

MFG4.0-tutkijat ja -professorit syventämässä yhteistyötä Trenton yliopiston kanssa

LUE ENEMMÄN VIERAILUSTA TÄSTÄ

Maanantaina 6.5. MFG4.0-hankkeen edustajat tutustuivat Trenton yliopiston ingegneria industriale -laitoksen toimintaan Povossa.

Povon vierailulla nähtiin esitykset, jotka keskittyivät LUT-yliopiston toimintaan analytiikan, robotiikan, ma-teriaalia lisäävän valmistuksen sekä materiaalifysiikan aloilla. Esitykset antoivat trentolaisille kuvan MFG4.0-hankkeesta ja erityisesti sen teknis-taloudellisesta osiosta.

LUT-yliopiston esitykset ( WP2,WP3):

Tiistaina 7.5.2019 MFG4.0-hankeen edustajat tutustuivat Roveretossa (noin 30 kilometriä Trentosta) sijaitsevan Polo Meccatronican toimintaan.
Kyseinen yksikkö on keskittynyt erityisesti valmistustekniikan kehittämiseen ja yritysyhteistyössä toteutettavien projektien läpivientiin.

Povoon sijoittuvissa tiloissa sijaitsee suuri osa materiaalitutkimukseen liittyvästä mittauslaitteistoista. Lisäksi rakennukseen on sijoitettu komposiittimateriaalien tutkimus.

Jatkona vierailulle Antti Salminen ja Ville Laitinen saivat kutsut osallistua heinäkuussa 2019 Roveretossa järjestettävään workshoppiin, joka keskittyy materiaalia lisäävään valmistukseen (engl. Additive Manufacturing).

Samalla yliopistojen yhteenlasketun laitekannan ja osaamisen todettiin täydentävän hyvin toisiaan, mikä avaa yhteistyömahdollisuuksia väitöskirjaopiskelija- / tutkijavaihdon kautta.

MFG4.0:n 3D-workshop Savonlinnassa

MFG4.0:n 3D-workshop Savonlinnassa

MFG 4.0 oli esillä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) 29.1.2019 Savonlinnassa järjestämässä workshopissa, jossa pyrittiin kartoittamaan materiaalia lisäävään valmistukseen ja 3D-tulostukseen
liittyviä alueellisia kehitystarpeita ja mahdollisuuksia.


LUT-yliopiston nuorempi tutkija Ville Laitinen (WP2) esitti workshopissa teknologiakatsauksen materiaalia lisäävästä valmistuksesta ja 3D-tulostuksesta, keskittyen erityisesti alan nykytilaan ja mahdollisuuksiin valmistavassa teollisuudessa.

Tutkimusvierailu Pittsburghin yliopistosta

Apulaisprofessori Markus Chmielus (University of Pittsburgh) vieraili LUT-yliopiston materiaalify-siikan laboratoriolla Savonlinnassa ja Lappeenrannassa 9.-11.12.2018. Tutkimusvierailun aiheena oli funktionaalisten magneettisten muistimetalliseosten (MSM-älymateriaalit) 4D-tulostus ja materiaalia lisäävä valmistus.

MFG4.0 esillä kansainvälisessä laser- ja sähköoptiikan sovelluksia käsittelevässä konferenssissa

MFG 4.0 WP2:n professori Antti Salminen ja nuorempi tutkija Ville Laitinen osallistuivat Orlandossa 14.-18.10.2018 järjestettyyn ICALEO (The International Congress on Applications of Lasers & Electro-Optics) -konferenssiin. ICALEO:n keskeisenä fokuksena on laserien sovellukset materiaalien käsittelys-sä ja valmistuksessa

Konferenssissa esitettiin MFG 4.0 –hankkeeseen liittyvä vertaisarvioitu julkaisu ”First Investigation on Processing Parameters for Laser Powder Bed Fusion of Ni-Mn-Ga Magnetic Shape Memory Al-loy”, jossa tutkittiin magneettisen muistimetalliseoksen Ni-Mn-Ga soveltuvuutta yleisesti metallien 3D-tulostuksessa käytettyyn jauhepeti-menetelmään.