Mikael Collan

+358 505567185
[email protected]
See more

MFG40 Seminar in Analytics 1/2020 LUT-Yliopistolla

Apulaisprofessori Alexandros Iosifidis Aarhusin yliopistosta vieraili LUT-yliopistossa ja esiintyi MFG40-projektin järjestämässä analytiikka-seminaarissa. Prof. Iosifidis kertoi Aarhusissa toimivan tutkimusryhmänsä tutkimuksesta ja sen saavutuksista – ryhmä keskittyy syvän oppimisen (deep learning) tutkimukseen ja erilaisiin neuraaliverkkojen prediktiivisen kyvyn parantamiseen tähtäävien menetelmien kehittämiseen.

Seminaarissa esiintyivät myös MFG40 projektin WP3:sta toisena väittelijänä väitellyt Christoph Lohrmann, joka kertoi omasta muuttujien valintaan (feature selection) keskittyvästä tutkimuksestaan ja projektin yhteydessä kehittämästään uudesta menetelmästä, sekä Mahinda Mailagaha Kumbure, kertoen omasta K-Nearest Neighbor algoritmin parantamiseen tähtävästä tutkimuksestaan.

Seminaarin ohjelma on ladattavissa alla olevasta linkistä.

MFG4.0-tutkijat ja -professorit syventämässä yhteistyötä Trenton yliopiston kanssa

LUE ENEMMÄN VIERAILUSTA TÄSTÄ

Maanantaina 6.5. MFG4.0-hankkeen edustajat tutustuivat Trenton yliopiston ingegneria industriale -laitoksen toimintaan Povossa.

Povon vierailulla nähtiin esitykset, jotka keskittyivät LUT-yliopiston toimintaan analytiikan, robotiikan, ma-teriaalia lisäävän valmistuksen sekä materiaalifysiikan aloilla. Esitykset antoivat trentolaisille kuvan MFG4.0-hankkeesta ja erityisesti sen teknis-taloudellisesta osiosta.

LUT-yliopiston esitykset ( WP2,WP3):

Tiistaina 7.5.2019 MFG4.0-hankeen edustajat tutustuivat Roveretossa (noin 30 kilometriä Trentosta) sijaitsevan Polo Meccatronican toimintaan.
Kyseinen yksikkö on keskittynyt erityisesti valmistustekniikan kehittämiseen ja yritysyhteistyössä toteutettavien projektien läpivientiin.

Povoon sijoittuvissa tiloissa sijaitsee suuri osa materiaalitutkimukseen liittyvästä mittauslaitteistoista. Lisäksi rakennukseen on sijoitettu komposiittimateriaalien tutkimus.

Jatkona vierailulle Antti Salminen ja Ville Laitinen saivat kutsut osallistua heinäkuussa 2019 Roveretossa järjestettävään workshoppiin, joka keskittyy materiaalia lisäävään valmistukseen (engl. Additive Manufacturing).

Samalla yliopistojen yhteenlasketun laitekannan ja osaamisen todettiin täydentävän hyvin toisiaan, mikä avaa yhteistyömahdollisuuksia väitöskirjaopiskelija- / tutkijavaihdon kautta.

LUT-yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa on mallinnettu äärimmäisten luonnonilmiöiden aiheuttamia riskejä kaivostoimintaan

Sademäärämallinnuksen yhdistäminen teknis-taloudelliseen kaivosmalliin luo entistä tarkemman käsityksen niin taloudellisista kuin ympäristöön liittyvistä riskeistä.

LUT-yliopiston post doc -tutkija Jyrki Savolainen ja professori Mikael Collan ovat yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen tutkijan Daniele Pedrettin kanssa lähestyvät aihetta uudesta näkökulmasta hyödyntäen sademäärien aikasarjadataa, joka on yhdistetty osaksi suurten kaivosinvestointien teknis-taloudellista kannattavuusanalyysiä. Kannattavuusanalyysissä käytetään systeemidynaamista simulointimallia, joka tuottaa kokonaisvaltaisen käsityksen kaivosinvestoinnin kannattavuudesta eri tilanteissa.

LUT-yliopistossa kehitetty systeemidynaaminen malli pystyy ensimmäistä kertaa konkreettisesti laskemaan tuotto-riski-suhteen ympäristöä suojeleville kaivosvesi-investoinneille.
Toteutettu malli tuottaa teollisuudelle relevanttia tietoa päätöksenteon tueksi ja auttaa paremmin ymmärtämään riskien minimointiin tähtäävien rahallisten panostusten kannattavuutta kokonaisuuden kannalta.

Tutkimus on vapaasti ladattavissa tästä

Savolainen, J., Pedretti, D., & Collan, M. (2019). Incorporating Hydrologic Uncertainty in Industrial Economic Models: Implications of Extreme Rainfall Variability on Metnal Mining Investments. Mine Water and the Environment. https://doi.org/10.1007/s10230-019-00600-w

MFG4.0-projekti esillä energia- ja kaivosalan reaalioptioanalyysi -workshopissa Torontossa

MFG4.0-projekti esillä energia- ja kaivosalan reaalioptioanalyysi -workshopissa Torontossa

Professori Mikael Collan LUT:n LBM:sta osallistui helmikuussa 2019 Fields Instituutin järjestämään kolmipäiväiseen workshopiin, jonka aiheena oli reaalioptioanalyysi energia- ja kaivosalalla.
Järjestäjinä toimivat Toronton Yliopiston professori Yuri Lawryshyn ja Western Yliopiston teknisen tiedekunnan dekaani professori Matt Davison sekä apulaisprofessori Matt Thompson Queen’s Yliopistosta.

Kaivos– ja energia-alan reaalioptioanalyysi –workshopin
ensimmäisenä päivänä keskityttiin energia-alaan liittyvään tutkimukseen ja toinen päivä oli omistettu kaivosteollisuudelle. Esitykset käsittelivät erilaisten joustavuuksien (teknisten ja rahoitukseen liittyvien) hyväksikäyttöön investointien arvon lisäämiseksi ja erityisesti menetelmiin joiden avulla voidaan kyseinen arvo laskea.
Professori Collanin esitys oli teemaltaan kokoava ja käsitteli 25 minuutissa kaivosalaan liittyvän reaalioptiotutkimuksen tulokset, joita hänen tutkimusryhmässään on saatu aikaan. MFG4.0-projektin working package 4:n päätutkimusaiheina ovat olleet erilaiset joustavuudet, joita eri tekniset ratkaisut kaivosalan investoinneissa tuovat mukanaan ja näiden jousta-vuuksien arvon määrittely systeemidynaamista mallintamista hyväksikäyttämällä.

Esityksen kantavana ajatuksena oli esitellä laajasti minkälaista tutkimusta on tehty ja mitä nyt on tekeillä MFG40-projektin puitteissa ja saada sitä kautta herätettyä workshoppiin osallistujissa kiinnostusta ryhtyä yhteistyöhön kanssamme. Esitys kiinnosti osallistujia ja muutamia yhteisiä tutkimusaiheita lähdettäneen jatkossa viemään eteenpäin.