Heikki Handroos

+358 405107599
[email protected]
See more

MFG4.0-tutkijat ja -professorit syventämässä yhteistyötä Trenton yliopiston kanssa

LUE ENEMMÄN VIERAILUSTA TÄSTÄ

Maanantaina 6.5. MFG4.0-hankkeen edustajat tutustuivat Trenton yliopiston ingegneria industriale -laitoksen toimintaan Povossa.

Povon vierailulla nähtiin esitykset, jotka keskittyivät LUT-yliopiston toimintaan analytiikan, robotiikan, ma-teriaalia lisäävän valmistuksen sekä materiaalifysiikan aloilla. Esitykset antoivat trentolaisille kuvan MFG4.0-hankkeesta ja erityisesti sen teknis-taloudellisesta osiosta.

LUT-yliopiston esitykset ( WP2,WP3):

Tiistaina 7.5.2019 MFG4.0-hankeen edustajat tutustuivat Roveretossa (noin 30 kilometriä Trentosta) sijaitsevan Polo Meccatronican toimintaan.
Kyseinen yksikkö on keskittynyt erityisesti valmistustekniikan kehittämiseen ja yritysyhteistyössä toteutettavien projektien läpivientiin.

Povoon sijoittuvissa tiloissa sijaitsee suuri osa materiaalitutkimukseen liittyvästä mittauslaitteistoista. Lisäksi rakennukseen on sijoitettu komposiittimateriaalien tutkimus.

Jatkona vierailulle Antti Salminen ja Ville Laitinen saivat kutsut osallistua heinäkuussa 2019 Roveretossa järjestettävään workshoppiin, joka keskittyy materiaalia lisäävään valmistukseen (engl. Additive Manufacturing).

Samalla yliopistojen yhteenlasketun laitekannan ja osaamisen todettiin täydentävän hyvin toisiaan, mikä avaa yhteistyömahdollisuuksia väitöskirjaopiskelija- / tutkijavaihdon kautta.

MFG4.0 kohtasi sidosryhmiä

MFG4.0-tutkimus herätti kiinnostusta RemoteFeel-hankkeen ohjausryhmässä. Fiman (Forum of Intelligent Machines ry) luotsaamaan hankkeen yhteistyökumppaneina ovat muun muassa John Deere, Sandvik ja Konecranes.

Professori Heikki Handroosin MFG4.0-hanke-esittelyn jälkeen toteutettiin kysely, joka käsitteli koneiden etäoperoinnin tulevaisuutta. Tämän jälkeen LUT-yliopiston tutkijatohtori Ming Li esitteli tutkimustaan.

Tutustu esitykseen ( englanniksi)

Tapaamisen yhteydessä MFG4.0-podcast-kanavalle haastateltiin Kari Rintasta ( Manager, Port Technology Research) Konecranesilta siitä, kuinka etäohjausta ja automaatiota on hyödynnetty satamissa.

Sichuanin lääketieteellisen tutkimusakatemian delegaatio LUT:ssa tutustumassa MFG4.0-projektiin

Provost Liisa-Maija Sainio esittelee yliopistoamme kiinalaisille vieraille (kuv. Mikael Collan)
  Sichuanin lääketieteellisen tutkimusakatemian (Sichuan Academy of Medical Sciences) johtajan professori Shaoping Dengin johtama delegaatio vieraili  LUT:ssa. Delegaation tarkoituksena oli tutustua Suomeen, suomalaiseen terveydenhuolto-organisaatioon ja terveydenhuollon kehittämiseen analytiikan ja digitalisaation avulla. Prof. Mikael Collan esitteli yhdessä Lapin Sairaanhoitopiirin kanssa toteutettua pilottiprojektia, jonka tarkoituksena on luoda järjestelmä, joka pystyy luokittelemaan hengitystieoireisten lapsipotilaiden tilan vaativuuden vanhempien verkkosivulla antamien tietojen perusteella. Kysymys on siitä, että mikäli luokittelusta saadaan tarpeeksi luotettava, voidaan alustava päätös siitä, että täytyykö lapsen lähteä sairaalaan vai ei tehdä keinoälyn avulla ja sitä kautta optimoida tiukkojen lääkäriresurssien käyttöä. Prof. Heikki Handroos ja apulaisprofessori Huapeng Wu kertoivat tutkimusryhmänsä robotiikkaan keskittyvästä tutkimuksesta ja siitä miten robotiikkaa ja etäohjauksen teknologioita voidaan käyttää myös sairaalaympäristöissä. Kyseeseen tulevat mm. erilaiset robottiavusteiset terapiamuodot, ihmisen ja koneen yhteistyö esimerkiksi halvauspotilaiden liikkumisessa ns. ulkoisten rankojen (exosceleton) avulla ja puhe / muut etäohjauksen keinot. Yhtymäkohtia LUT:ssa tehdyn tutkimuksen ja MFG4.0-projektin tutkimuksen kanssa havaittiin useita, koska menetelmäkehityksessä löytyvät menetelmät soveltuvat usein myös alkuperäisesti ajateltuja käyttökohteita laajemmin – tässä tapauksessa tuotannollisen teollisuuden älykkyyden lisäämiseksi kehitettyjä mentelmiä voitaneen laajasti käyttää myös terveydenhuollon ”tuotannon” kehittämisessä. LUE LISÄÄ VIERAILUSTA kirj. Mikael Collan

Kaksi MFG4.0-hanketapaamista LUT:ssa (Lappeenranta ja Savonlinna)

Monitieteellisessä hankkeessa yhteiset tapaamiset ovat tärkeitä, jotta tutkijat pystyvät saamaan parhaimmat synenergiset edut toistensa tutkimuksista.     Yhteistyötä syvennettiin Lappeenrannassa ja Savonlinnassa  professori Heikki Handroosin (WP2), tutkijatohtori Hamid Roozbahanin(WP2), tutkijatohtori Mariia Kozlovan (WP3), projektitutkija Hanna Nygrenin (WP4), liiketoiminnan kehityspäällikkö Veli-Pekka Heikkisen (WP2),  tutkijatohtori Jyrki Savolaisen (WP3),projektitutkija Oleksii Sozinovin (WP2),  professori Kari Ullakon (WP2)  ja toimitusjohtaja Pasi Raikiston (HV Cable Solution Oy) voimin.