WANTED!!!

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa tekeillä oleva väitöstutkimus liittyy työikäisten teknologiataitoihin. Tutkimuksella pyritään vastaamaan: Miten koulutusta tulisi järjestää työelämän muutosta silmällä pitäen? Kuinka yksilö parhaiten oppii teknologiataitoja? WANTED!!!    WANTED!!!   WANTED!!! Olet etsimämme henkilö, jos: olet kouluttautunut rekry- tai oppisopimuskoulutuksen kautta työhön, jossa tarvitaan vaikkapa robotiikkaa, 3D-tulostusta tai laserilla työskentelyä. Tutkimuksen aineistona on OECD-maissa toteutettavan, laajan … Continue reading WANTED!!!