WANTED!!!

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa tekeillä oleva väitöstutkimus liittyy työikäisten teknologiataitoihin. Tutkimuksella pyritään vastaamaan:

Miten koulutusta tulisi järjestää työelämän muutosta silmällä pitäen?

Kuinka yksilö parhaiten oppii teknologiataitoja?

WANTED!!!    WANTED!!!   WANTED!!!

Olet etsimämme henkilö, jos:
olet kouluttautunut rekry- tai oppisopimuskoulutuksen kautta työhön, jossa tarvitaan vaikkapa robotiikkaa, 3D-tulostusta tai laserilla työskentelyä.

Tutkimuksen aineistona on OECD-maissa toteutettavan, laajan PIAAC-tutkimuksen data sekä uudelleenkoulutettavien ja –koulutettujen haastatteluista saatava tutkimusaineisto.

Mikä PIAAC?
Programme for International Assessment of Adult Competencies (2013)

“Aikuisten PISA”

Mittaa OECD-maiden 15-65 ─vuotiaiden aikuisten lukutaitoa, laskutaitoa sekä tietotekniikkaa soveltavaa ongelmanratkaisutaitoa
(literacy skills, numeracy skills, problem solving in technology-rich environments)

Ota yhteyttä!
projektitutkija Hanna Nygren, Manufacturing 4.0 -projekti
+358 40 8054324
[email protected]
Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos