Robotiikka ja ohjelmointi opettavat muitakin kuin akateemisia taitoja peruskoulussa

Innokas-verkoston järjestämä ohjelmointi- ja robotiikkaturnaus Lappeenrannassa havainnollisti, että ilmiöoppiminen, mitä ohjelmointi- ja robotiikkakilpailuun osallistuminen on yhdeltä tapaa, kehittää akateemisten taitojen lisäksi niin ajankäyttö-, kuin vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja.

Tämän kaltaiseen kilpailuun osallistuminen on projektioppimista parhaimmillaan: jotta lopputulos saadaan deadlineen mennessä valmiiksi, se vaatii yhteistyötä tiiminjäsenten välillä, sekä työn aikatauluttamista. Oppituntien lisäksi kilpailutöihin on käytetty runsaasti koulun ulkopuolista aikaa.

Samoin tässä kilpailussa robotien saaminen toimintakuntoisiksi turnaukseen mennessä ei pelkästään riitä: tiimit joutuvat valmistautumaan, kuinka esitellä robotit yleisölle ja saada tuomaristo vakuuttuneeksi työn taidokkuudesta.

MFG4.0 kävi haastattelemassa kilpailuun osallistuneita koululaisia sekä tuomarina kilpailussa toiminutta Innokas-verkoston aluekoordinaattoria Anna-Kristiina Rahkalaa.

Kiinnostus ohjelmointia ja robotiikkaa kohtaan keräsi innokkaita nuoria mittelöimään taidoistaan.

Innokas-verkosto järjesti toukokuussa 2019 nuorille suunnatun ohjelmointi- ja robotiikkaturnauksen LUT-yliopistossa. Paikalla oli yli 700 nuorta eri puolilta Suomea.
Mukana olivat myös Espoon Friisilän koulun kuudesluokkalaiset Sofia Tudose, Nella Wirkkala ja Sara Nieminen. Heti kilpailuesityksen jälkeen mieli oli pienten epäonnistumisten takia matalalla.

Kova työ kuitenkin palkittiin ja tytöt voittivat kilpailussa oman sarjansa.
Tulokset kokonaisuudessaan löytyvät TÄÄLTÄ.

Ohjelmoinnin ja robotiikan avulla opitaan monenlaisia taitoja

Nykyisessä koulumaailmassa oppiainerajat ovat hälvenneet. Perinteisten aineiden sijaan oppimista lähestytään ilmiöiden kautta. Ilmiöoppimisen ajatus perustuu yhtä oppiainetta laajempien sisältöjen projektimaiseen oppimiseen kokonaisuuksina. MFG4.0-podcastissa kuullaan Friisilän koulun 5-luokkalaisten Joona Metsolan ja Toivo Wellingin mietteitä siitä, mitä he ovat oppineet ohjelmoinnin ja robotiikan lisäksi osallistuessaan Innokas2019-kilpailuun.

Ohjelmoinnin ja robotiikan täydennyskoulutusta kaivataan peruskoulun opettajille

Ohjelmointi ja robotiikka ovat kuuluneet 2016 vuodesta lähtien perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Vaikka oppilaat ovat tulleet entistä taitavimmiksi uusien teknologioiden omaksumisessa, opettajien kohdalla tilanne on vielä toinen.
Kuuntele Innokas-verkoston aluekoordinaattorin ja opettajien täydennyskouluttajana toimivan Anna-Kristiina Rahkalan haastattelu aiheesta.