Työtä ja hyvinvointia automaatiosta ja tuotteiden etävalmistuksesta -esitys TEMin Tutkimus- ja ennakointifoorumin webinaarissa kiinnosti kuulijoita

MFG4.0-hankkeen konsortion johtaja, professori Kari Ullakko puhui Avaimia ja sopeutumiskeinoja kestävään kasvuun strategisen tutkimuksen avulla -webinaarissa 2.3.2021.

Yleisenä olettamuksena on, että automaatio lisääntyy ja teolliset tuotantotavat muuttuvat nopeasti, joka vuorostaan nähdään hävittävän  nykyisiä työpaikkoja. Ullakon esityksessä pyrittiin  vastaamaan kysymykseen, voiko automaatio oikein toteutettuna lisätä työpaikkoja, ja voidaanko työn menettäneiden syrjäytymiseltä välttyä.
Tämä on mahdollista, sillä vaikka automaatio syrjäyttää työpaikkoja, se samalla lisää tuottavuutta ja laskee tuotteiden hintaa. Tämä puolestaan vahvistaa vientiä ja sitä kautta myös työpaikkoja Suomessa”, Ullakko kertoo.

Uudet työpaikat tosin eivät ole enää samoja, jotka automaatio syrjäytti.  Räätälöidyn koulutuksen  avulla tulisi varmistaa, että osaajia uusiin tehtäviin on tarjolla. “Automaatio, 3D-tulostus ja etävalmistus mahdollistavat ja jopa vaativat aivan uudenlaisia liiketomintamalleja, joilla voi olla myös positiivisia aluekehitysvaikutuksia samoin  kuin sosiaaliturvan kehittäminen on kriittiinen osa automaation yhteiskunnallisten vaikutusten hallitsemiseksi,” Ullakko täsmentää.

Kari Ullakko

Professori, LUT-yliopisto

Tweet