MFG4.0-projekti esillä energia- ja kaivosalan reaalioptioanalyysi -workshopissa Torontossa

Professori Mikael Collan LUT:n LBM:sta osallistui helmikuussa 2019 Fields Instituutin järjestämään kolmipäiväiseen workshopiin, jonka aiheena oli reaalioptioanalyysi energia- ja kaivosalalla.
Järjestäjinä toimivat Toronton Yliopiston professori Yuri Lawryshyn ja Western Yliopiston teknisen tiedekunnan dekaani professori Matt Davison sekä apulaisprofessori Matt Thompson Queen’s Yliopistosta.

Kaivos– ja energia-alan reaalioptioanalyysi –workshopin
ensimmäisenä päivänä keskityttiin energia-alaan liittyvään tutkimukseen ja toinen päivä oli omistettu kaivosteollisuudelle. Esitykset käsittelivät erilaisten joustavuuksien (teknisten ja rahoitukseen liittyvien) hyväksikäyttöön investointien arvon lisäämiseksi ja erityisesti menetelmiin joiden avulla voidaan kyseinen arvo laskea.
Professori Collanin esitys oli teemaltaan kokoava ja käsitteli 25 minuutissa kaivosalaan liittyvän reaalioptiotutkimuksen tulokset, joita hänen tutkimusryhmässään on saatu aikaan. MFG4.0-projektin working package 4:n päätutkimusaiheina ovat olleet erilaiset joustavuudet, joita eri tekniset ratkaisut kaivosalan investoinneissa tuovat mukanaan ja näiden jousta-vuuksien arvon määrittely systeemidynaamista mallintamista hyväksikäyttämällä.

Esityksen kantavana ajatuksena oli esitellä laajasti minkälaista tutkimusta on tehty ja mitä nyt on tekeillä MFG40-projektin puitteissa ja saada sitä kautta herätettyä workshoppiin osallistujissa kiinnostusta ryhtyä yhteistyöhön kanssamme. Esitys kiinnosti osallistujia ja muutamia yhteisiä tutkimusaiheita lähdettäneen jatkossa viemään eteenpäin.

Tweet