kuvat:Noora Mahlavuori/valtioneuvoston kanslia MFG4.0-projekti oli  järjestemässä valtioneuvoston kanslialle kansainvälistä seminaaria, joka käsitteli sosiaaliturvan erilaisia ratkaisuja Isossa-Britanniassa, Alankomaissa sekä Saksassa. Asiantuntijoina olivat Jane Millar, UK, Minna van Gerven, Alankomaat ja Wolfgang Schroeder, Saksa. MFG4.0-hankkeen puolesta mukana oli professori Heikki Hiilamo, joka isännöi tilaisuutta yhdessä Toimi-projektin projektijohtajan Liisa Heinämäen  kanssa. Seminaari oli onnistunut ja antoi arvokasta tietoa ja kokemusta kaikille osallistujille ja mahdollisti, että vaikuttajat pääsivät tutustumaan MFG4.0-projektiin ja saamaan tietoa sosiaaliturvan uudistamisesta, ja siitä miksi sen uudistaminen on tärkeää digitaalisen murroksen edessä. Tilaisuudesta enemmän VNK:n sivuilla
Tweet