MFG 4.0 WP2:n professori Antti Salminen ja nuorempi tutkija Ville Laitinen osallistuivat Orlandossa 14.-18.10.2018 järjestettyyn ICALEO (The International Congress on Applications of Lasers & Electro-Optics) -konferenssiin. ICALEO:n keskeisenä fokuksena on laserien sovellukset materiaalien käsittelys-sä ja valmistuksessa

Konferenssissa esitettiin MFG 4.0 –hankkeeseen liittyvä vertaisarvioitu julkaisu ”First Investigation on Processing Parameters for Laser Powder Bed Fusion of Ni-Mn-Ga Magnetic Shape Memory Al-loy”, jossa tutkittiin magneettisen muistimetalliseoksen Ni-Mn-Ga soveltuvuutta yleisesti metallien 3D-tulostuksessa käytettyyn jauhepeti-menetelmään.


Tweet