MFG 4.0 järjesti yksipäiväisen 3D-tulostuskoulutuksen 17.4.2018 Savonlinnassa yhteistyössä XAMK:n TEKOS 2020 –hankkeen kanssa. Koulutukseen osallistui 30 työntekijää Savonlinnan seudun teknologiateollisuuden yrityksistä. Koulutettavilta saadun palautteen perusteella todettiin, että seudun teknologiateollisuudella on tarvetta lisäkoulutukselle, erityisesti liittyen DFAM (Design For Additive Manufacturing) ajattelutapaan sekä materiaalia lisäävään valmistukseen soveltuvien varaosatoimintojen ja 3D-skannausmenetelmien osalta. Lue lisää  tästä Jatkokoulutuksen tavoitteena oli kehittää seudun teknologiateollisuuden soveltavaa osaamista materiaalia lisäävästä valmistuksesta. Koulutuksen sisältö keskittyi materiaalia lisäävän valmistuksen suunnittelunäkökulmiin, keskittyen erityisesti menetelmiin, joita hyödynnetään lisäävästi valmistettavien kappaleiden suunnittelussa. Lue lisää tästä kirj. Ville Laitinen    
Tweet