Heikki Hiilamo

+358 403587203
[email protected]
See more

MFG4.0-julkaisu: Pitkän aikavälin politiikalla läpi murroksen – tahtotiloja työn tulevaisuudesta

“Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut tunnistaa työhön liittyviä toivottavia tulevaisuuksia, päätöksentekotarpeita sekä yhteiskunnallisia ratkaisuja asiantuntijahaastatteluihin ja kansallisen tason kyselytutkimukseen perustuen.

Lisäksi raportissa ehdotetaan toimintamallia, jolla pitkän aikavälin keskustelua työn tulevaisuudesta voidaan käydä myös jatkossa.

Tutkimuksesta keskeiset havainnot ovat seuraavat: Työn tekemisen muodot ja työsuhteet moninaistuvat, mikä edellyttää muutoksia esimerkiksi lainsäädännössä ja sosiaaliturvassa. Työn aika- ja paikkasidonnaisuus heikkenee, mutta muutos ei ole yhtä voimakas tai samantahtinen kaikilla aloilla. Koulutuksessa korostuu jatkuva oppiminen: Tarvitsemme Suomeen koko väestön kattavan, laadukkaan elinikäisen oppimisen järjestelmän.

Toimeentulo muuttuu niin, että työmarkkinoiden ja koko työelämän joustavuus lisääntyy. Päätöksentekijöiden on tärkeää ymmärtää työn useita erilaisia ja muuttuvia välinearvoja taloudellisten arvojen lisäksi, jotta emme edistä keskenään ristiriitaisia tavoitteita.

Anttila, J., Eranti, V., Jousilahti, J., Koponen, J., Koskinen, M., Leppänen, J., Neuvonen, A., Dufva, M., Halonen, M., Myllyoja, J., Pulkka, V.-V., Annala, M., Hiilamo, H., Honkatukia, J., Järvensivu, A., Kari, M., Kuosmanen, J., Malho, M. ja Malkamäki, M. (2018). Pitkän aikavälin politiikalla läpi murroksen – tahtotiloja työn tulevaisuudesta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 34/2018. Helsinki. Valtioneuvoston kanslia.

MFG4.0 mukana sosiaaliturvamalleja käsittelevässä kansainvälisessa seminaarissa

kuvat:Noora Mahlavuori/valtioneuvoston kanslia MFG4.0-projekti oli  järjestemässä valtioneuvoston kanslialle kansainvälistä seminaaria, joka käsitteli sosiaaliturvan erilaisia ratkaisuja Isossa-Britanniassa, Alankomaissa sekä Saksassa. Asiantuntijoina olivat Jane Millar, UK, Minna van Gerven, Alankomaat ja Wolfgang Schroeder, Saksa. MFG4.0-hankkeen puolesta mukana oli professori Heikki Hiilamo, joka isännöi tilaisuutta yhdessä Toimi-projektin projektijohtajan Liisa Heinämäen  kanssa. Seminaari oli onnistunut ja antoi arvokasta tietoa ja kokemusta kaikille osallistujille ja mahdollisti, että vaikuttajat pääsivät tutustumaan MFG4.0-projektiin ja saamaan tietoa sosiaaliturvan uudistamisesta, ja siitä miksi sen uudistaminen on tärkeää digitaalisen murroksen edessä. Tilaisuudesta enemmän VNK:n sivuilla