Friedrich Ebert Stiftung järjesti lokakuussa Bonnissa konferenssin, jossa tarkasteltiin, kuinka digitalisaatio vaikuttaa Rheinin kapitalismiin. Rheinin kapitalismi tarkoittaa samaa kuin korporatiivinen yhteistyökapitalismi, jossa yhteiskunnan eri toimijat tekevät yhteistyötä. Saksassa on käynnissä valtaisa keskustelu mitä halutaan työmarkkinoilta ja työttömyyden hoidosta. Keskeisiä kysymyksiä ovat, miten työttömät saadaan takaisin työmarkkinoille, erityisesti sosiaalisille työmarkkinoille. Sosiaalinen työmarkkina on tarkoitettu niille työntekijöille ja työttömille, joilla on vaikeuksia päästä mukaan avoimille työmarkkinoille. Yksi lähestymistapa on kysyä, mikä on yksilön vastuu ottaa uusia teknologioita vastaan arjessa. Miten voimme varmistua, että yhteiskunnan jäsenet (loppukäyttäjät) pääsevät mukaan digitalisaatioon ja tuntevat olevansa uuden teknologian herroja eivätkä sen palvelijoita. Tunne osallisuudesta sekä kuulluksi tulemisesta liittyy myös digitalisaatioon. Lue  KOKO JUTTU kirj. Henri Aaltonen
Tweet