MFG4.0 sai näkyvyyttä T&T-lehdessä:

3D LUT kehittää tulostuksen monitorointia

Tekniikka&Talous-lehden artikkeli käsittelee LUT-yliopiston uusinta 3D-tulostinta ja hankkeiden merkitystä tutkimukselle. “Materiaalitutkimus tulee olemaan yksi tulevaisuuden merkittävimmistä lisäävän valmistuksen tutkimusaloista ja sillä on suora yhteys teollisuuden tarpeisiin. ‘Onneksemme meillä on useita aihetta käsitteleviä hankkeita kuten Suomen Akatemian Strategisen neuvoston rahoittama MFG4.0 ja Suomen Akatemian rahoittama ReGold-AM. Nämä hankkeen mahdollistavat täysipainoisen keskittymisen tutkimukseen, jolloin myös uusia innovaatioita syntyy nopeammin’, Piili kertoo.”

Juttu kokonaisuudessaan vain tilaajille:
https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/lut-kehittaa-tulostuksen-monitorointia/59a629fa-e1b8-42d9-84ee-95f59d6cbb42