Lue koko juttu TÄSTÄ MFG 4.0 -projektin WP3 “Decision-making, Potential, and Business Models“ järjesti syyskuun 25. päivä iltapäiväseminaarin Pietarissa aiheesta metallintuotannon mallintaminen systeemidynaamisilla simulaatiomalleilla. Tarkoituksena oli kertoa venäläisille yhteistyökumppaneille projektista ja samalla esitelmöidä tehdystä ajankohtaisesta tutkimuksesta. Seminaari oli järjestetty yhteistyössä Pietarin Valtionyliopiston kanssa ja järjestettiin heidän kauppatieteellisen tiedekuntansa tiloissa. Paikalle oli kutsuttu niinValtion yliopiston kuin Kaivosyliopistonkin tutkijoita sekä asiasta kiinnostuneita opiskelijoita. Yhteensä paikalla oli noin 25 henkeä. Paikallisena emäntänämme toimi prof. Vyunenko. Esitelty malli liittyy projektissa toimivan Post doc -tutkijan Jyrki Savolaisen tutkimukseen, joka käsittelee systeemidynaamisten mallien käyttöä teollisuudessa ja erityisesti kaivostoiminnassa. Jyrkillä on noin kymmenen vuoden ”teollinen” kokemus kaivosalalta. Esityksessä käytiin yksityiskohtaisesti läpi rakennetun mallin rakennetta sekä simulaatioprosessia. Tähän esiteltyyn tutkimukseen liittyy tällä hetkellä yhteistyötä mm. Geologian Tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa, jonka yhteydessä ryhmä on rakentanut malliin lisäosan, jolla tutkitaan metallikaivoksen vesitaseen hallintaa ja siihen liittyvien investointien rakentamista parhaalla mahdollisella tavalla. kirj. Mikael Collan
Tweet