Kuva: LUT-yliopisto\LUT Laser
Kuva: LUT-yliopisto\LUT Laser

Yliopiston hallituksen päätöksen taustalla investoida toiseen metallien
3D-tulostuslaitteistoon on LUT-yliopiston yli kymmenen vuoden mittainen tutkimustyö lisäävästä valmistuksesta ja 3D-tulostamisesta. Vuonna 2011 saadun ensimmäisen laitteiston kanssa on tehty paljon niin akateemista kuin teollista tutkimusta.

Kuva: Heidi Piili
Uusi tulostin odottaa käyttöönottoa

Tutkimustyön lisäksi vuonna 2012 LUT-yliopistossa alkoi lisäävän valmistuksen ja 3D-tulostuksen liittyvä opetus sekä koulutus.  ”Tällä hetkellä lisäävän valmistuksen opetusta on kandidaattityöntekijöille, diplomi-insinöörivaiheessa oleville opiskelijoille sekä jatko-opiskelijoille eli väitöskirjaa tekeville opiskelijoille. ”dosentti Heidi Piili kertoo.

 Nyt perustutkintokoulutuksessa on 160 opiskelijaa ja jatkokoulutuksessa 10. ”Vuosien 2020-2024 aikana on valmistumassa 10 väitöskirjaa aiheesta.” Piili jatkaa.  Perusopetustyön lisäksi LUT-yliopistossa on tarjottu runsaasti erilaisia teollisuudelle suunnattuja koulutuksia. ”Voidaan sanoa, että LUT-yliopistolla on tarjolla yksi laajimmista koulutus-ja opetusvalikoimista koko Suomessa.” Piili täsmentää.

Kuva: Anna Huusko
Dosentti Heidi Piili esittelee 3D-tulostettua muistitikun kuoria.

LUT-yliopistossa lisäävästä valmistuksesta ja 3D-tulostuksesta on tehty kuluneen 10 vuoden aikana yli 70 tieteellistä julkaisua ja yli 30 opinnäytetyötä. “Tavoitteemme on, että voisimme tekemämme tutkimuksen ja teollisen yhteistyön avulla olla Suomen numero niin tutkimuksessa kuin opetuksessa ja samalla toimia yhteiskunnallisena tiennäyttäjänä 3D-tulostuksessa.” Piili kertoo.

Kuva: LUT-yliopisto\LUT Laser

Yhtenä onnistumisen edellytyksenä ovat hankkeet, joiden avulla tutkimusta pystytään viemään laajamittaisemmin ja syvällisemmin eteenpäin. ”Hankkeiden avulla mahdollistetaan yhteistyö niin kotimaisen kuin kansainvälisen teollisuuden kanssa, jotta tutkimustulokset saadaan implementoitua laajasti. Yhtä tärkeä aspekti hankkeissa on yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten opetus- ja tutkimuslaitosten kanssa, jotta hankkeille saadaan myös suora yhteys opetus- ja tutkimustoimintaan. ”Piili jatkaa.

LUT-yliopistossa on tällä hetkellä menossa useita 3D-tulostukseen liittyviä hankkeita, kuten Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamana Valmistus 4.0-hanke (MFG4.0), EAKR-rahoitteinen Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI)-t&k -hanke, ESR-rahotteinen Chief Expert in Engineering (CEE)-koulutushanke, EIT Raw Materialsin rahoittama PRE3DACC-esikoulutushanke, SAFIR2022:n rahoittama Additive manufacturing in nuclear plants-t&k-hanke, Business Finlandin rahoittama New Art of Reason (Newarea)-t&k-hanke ja Suomen Akatemian rahoittama Re-GoldAM-tutkimushanke.

Kuva: LUT-yliopisto\LUT Laser

3D-tulostukseen liittyviä hankkeita on useita. Vaikka niiden tematiikka on samansuuntainen, kohderyhmä ja tavoitteet ovat erilaiset, jolloin eri hankkeissa tehdyt toimenpiteet täydentävät toisiaan. “Jo hankesuunnitelmia tehdessä on pyritty siihen, että tutkimusta ja kehitystyötä pystytään tekemään samanaikaisesti monella rintamalla niin akateemisessa kuin teollisessa mielessä. Tällä tavoin myös hankkeiden tuloksia saadaan laajemmin implementoitua, kun mukana on niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin hankkeita.” Piili täsmentää. 

Hankkeiden eri kohde- ja sidosryhmien avulla tutkimustuloksia myös saadaan laajemmin esille. “Usein onnistuneiden projektien  tuloksena voidaan saada uusia lähtöjä eri tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä -aktiviteetteihin.”Piili kertoo.  “Yliopiston yhtenä tehtävänä on kuitenkin olla yhteiskunnallinen vaikuttaja niin yleisesti käytävässä keskustelussa kuin näyttää myös suuntaa tutkimuksessa.” Piili muistuttaa.

Tweet