Hyvinvointivaltioden sosiaaliturva haasteiden edessä

Globalisaatio, väestön ikääntyminen ja teknologisen kehityksen aiheuttama rakennemuutos haastavat hyvinvointivaltioiden sosiaaliturvan. Työelämä on entistä epävakaampi: työurat sirpalemaisempia ja pätkätyöllisyys yleisempää, perinteisiä työpaikkoja korvautuu innovaatiopohjaisten alojen työvoiman kysynnän lisääntymisellä, digitalisaatio korvaa ja täydentää ihmistyötä. Globaalitalouden muutos lisää yksilötasolla toimeentulon riskejä, jolloin myös hyvinvointivaltioiden mahdollisuudet taata sosiaaliturva heikkenee.  Useissa maissa on suuriakin väestönosia, jotka eivät ole riittävän sosiaaliturvan tai terveydenhuollon piirissä. Perinteisesti ratkaisuna on nähty joko vähentää tai heikentää palveluita, korottaa käyttömaksuja tai veroja. Sosiaalitilit on esitetty vaihtoehtona nykymallisille tulonsiirroille. Sosiaalitilimallilla pyritään vastaamaan useisiin erilaisiin sosiaaliturvan kysymyksiin.

Kolme keskeistä asiaa sosiaalitileistä:

  1. Sosiaalitilin lähtökohtana on yksilön elämänkaari -näkökulma
  2. Sosiaalitili/työttömyystili toimii työttömyysturvana ja koulutustili opintotukena
  3. Sosiaalitili ei toimi sosiaali- ja terveyshuollossa pohjoismaisissa malleissa.

Johanna Peltoniemi

tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Tweet