Pilotoinnin jälkeen tutorkoulutusta on tarjolla myös LUMA-verkon ulkopuolelle. Koulutus koostuu verkkoluennoista ja työpajoista.

VERKKOLUENNOT:

MITÄ?
Mitä 3D-tulostus on?

ti 22.9 klo 12.00-13.30 
professori Heidi Piili,
LUT -yliopisto

professori Heidi Piili

Konetekniikan professori Heidi Piili LUT-yliopiston Lasertyöstön tutkimusryhmästä.

Työnsä ohella tutkijana Piili on pitänyt vapaa-ajallaan vuosien ajan lapsille ja heidän perheilleen suunnattua teknologiakasvatuksen kerhotoimintaa ( I’mDigi ry).

Luennolla tutustutaan yleisimpiin tulostustekniikoihin ja käytännön esimerkkien kautta. Luennolla tarjotaan yleiskuva 3D-tulostuksen tämänhetkisestä tilasta esittelemällä teollista 3D-tulostusta, alan uusimpia trendejä ja sovelluskohteita maailmalta.
Ilmoittautuminen

MITEN?
Miten 3D-tulostus toimii tekniikkana?

ti 6.10  klo 10.00-11.30
tuotekehityksen ja 3D-tulostuksen lehtori Antti Henell,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

lehtori Antti Henell

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tuotekehityksen ja 3D-tulostuksen lehtori Antti Henell tutustuttaa teidät 3D-tulostuksen eri tekniikoihin.
Esitys painottuu edullisten kuluttajatulostimien ominaisuuksiin ja antaa yleiskuvan, mihin 3D-tulostus tekniikkana taipuu.

MIKSI?
Miksi tarvitaan tietoa 3D-tulostuksesta?

26.10  klo 13.00-15.00
FT Ari Tuhkala &
FT Maarit Virolainen
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

klo 13 -13.15

klo 13.15-13.55


klo 13.55 – 14.10

klo 14.10-14.50

klo 14.50-15.00


Esittelyt

Teknologiaymmärrys – uuden oppiaineen pilotointi Tanskassa (Ari Tuhkala)

Tauko

Aikuisten uudet osaamisen haasteet ja työelämän muutos: Valmistus 4.0 (Maarit Virolainen)
Keskustelua

tutkijatohtori Ari Tuhkala

Koulutusteknologiasta väitellyt FT Ari Tuhkala esittelee tanskalaista lähestymistapaa 3D-tulostuksen ja teknologiakasvatuksen tuomiseksi peruskouluun.

Vuoden kestäneen tutkijavierailun aikana Aarhusin yliopistossa hän osallistui “teknologiforståelse” nimisen oppiaineen pilotointiin tanskalaisissa peruskouluissa. Oppiaineen tavoitteessa yhdistyy tietotekniikka, design ja yhteiskunnallinen näkökulma. Tarkoituksena on, että oppilaat oppivat arvioimaan kriittisesti teknologian roolia omassa elämässään sen sijaan, että he oppisivat vain käyttämään uusia laitteita.

Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkija Maarit Virolaisen (FT, aikuiskasvatus) esityksessä pohditaan teknologian murroksen vaikutuksia työelämän osaamistarpeisiin ja koulutuksen kehittämiseen. Virolainen on tutkinut työkokemuksesta oppimista, opintouria ja ammatillisen koulutuksen järjestelmän kehitystä. 

tutkijatohtori Maarit Virolainen

KUINKA?
Kuinka 3D-tulostusta voidaan hyödyntää lasten ja nuorten opetuksessa?

9.11  klo 10.00-12.00
professori Heidi Piili,
LUT -yliopisto

TYÖPAJAT:

Work shop 3d-tulostuksen opetuksen suunnittelusta: Kuinka suunnitellaan
3D-tulostusopetussession lapsi- ja/tai kouluryhmälle?

ke 9. 12. klo 10.00-12.00
prof. Heidi Piili
toteutus verkossa

Hands on 3d-tulostukseen

ke 9.12 klo 13.00-15.00
toteutetaan lähikoulutuksena
LUT-yliopistossa Lappeenrannassa ja JAMKilla Jyväskylässä


Ilmoittautuminen

Tweet