3D-tulostuksen tutorkoulutus

MFG4.0-hanke on aloittanut yhteistyön LUMA-keskus Suomen kanssa tarkoituksenaan lisätä tietoisuutta 3D-tulostustuksen hyödyntämisestä eri koulutusteilla. Koulutuksen päätavoite on tarjota yleiskuva 3D-tulostuksen mahdollisuuksista lasten ja nuorten teknologiakasvatuksessa. Ensimmäisessä vaiheessa kohteena ovat LUMA-verkon työntekijät. Pilotoinnin jälkeen tutorkoulutusta on tarjolla myös LUMA-verkon ulkopuolelle. Koulutus koostuu verkkoluennoista ja työpajoista. VERKKOLUENNOT: MITÄ?Mitä 3D-tulostus on? MITEN?Miten 3D-tulostus toimii tekniikkana? MIKSI?Miksi tarvitaan tietoa … Continue reading 3D-tulostuksen tutorkoulutus